Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

Introducere

S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. este o organizație care gestionează, datorită obiectului său de activitate, informații despre persoane fizice, S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L., se angajează să respecte legile relevante privind protecția datelor din țările în care operează. Așa-numitele legi privind „protecția datelor”, sau „confidențialitatea datelor” (așa cum este uneori menționată), guvernează modul în care organizațiile colectează, utilizează și împărtășesc date cu caracter personal, precum și felul în care acordă persoanelor fizice anumite drepturi privind datele lor personale.

Această politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. se străduiește să se conformeze acestor principii. Există politici/indicații/prevederi suplimentare care acoperă informații mai detaliate cu privire la anumite subiecte importante și, acestea trebuie interpretate împreună cu această politică. În plus, fiecare membru al personalului S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. (așa cum este definit mai jos) va urma istruiri obligatorii si periodice cu privire la protecția a datelor.

Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informăm despre prelucrarea datelor tale personale în calitate de partener al nostru prin această politică de protecție a datelor cu caracter personal.

Datele tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor interacțiuni cu noi, ca de exemplu dar nu limitat la: încheierea unui contract de vânzare cumpărare, pe diverse secțiuni al Site-ului, când îţi creezi un cont pentru achizitii online, când completezi formularul de contact al Site-ului, la returnarea unui produs anterior achiziționat de la noi, când participi la un concurs organizat de catre noi.

Datele furnizate de către tine trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar tu trebuie să ai dreptul de a le furniza. Ești astfel responsabil pentru datele pe care le furnizezi în relația cu noi, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

De asemenea, Site-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare.
CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRII LEGILOR PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ȘI A ACESTEI POLITICI
Încălcarea legislației privind protecția datelor poate duce la măsuri sancționatori împotriva S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. de către autoritatea de reglementare în materie de protecție a datelor.

DEFINIȚII
Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.
Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.
DPO: Înseamnă responsabilul cu protecția datelor, mai precis persoana responsabilă cu protecția datelor.

PRINCIPIILE DE BAZĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Există opt principii de bază privind protecția datelor pe care S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. le respecta atunci când gestionează date personale despre alții:
– Este deschisă și transparentă cu privire la ceea ce face cu datele și motivul pentru care le folosește;
– Păstrează datele în siguranță;
– Se asigură că are întotdeauna un temei legal pentru a gestiona datele;
– Colectează si utilizează minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării;
– Pastrează datele actualizate, corecte și complete;
– Nu pastrează datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu exista o perioada obligatorie prevăzută de lege;
– respecta drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;
– Nu transferă în străinătate sau in afara grupului de firme din care face parte datele fără a lua măsurile prevăzute pentru transferul de date, si nu înainte de a informa persoanele vizate in acest sens.
ECHITATE ȘI TRANSPARENȚĂ
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. si au fost informate in prealabil despre modul utilizării.
Pentru a se conforma acestui principiu de echitate și transparență, S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. furnizează informări privind procesările datelor, către orice persoane fizice ale căror date personale sunt Aceste notificări sunt furnizate în momentul colectării datelor personale și ar trebui să explice următoarele aspecte principale:
– Ce fel de date vor fi colectate;
– În ce scop vor fi folosite;
– Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);
– Dacă vor fi transferate în alte țări;
– Cât timp vor fi păstrate; și
– Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale.
– Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.

Dacă in timpul derulării activității se va identifica de către CS.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. un nou scop pentru utilizarea datelor personale pentru motive diferite decât cele conținute în notificările anterioare, persoanele vizate vor fi notificate anterior oricărei utilizări intr-un scop nou, despre schimbare.

LEGALITATE
S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. înțelege sa realizeze toate activitățile de procesare atât intr-un scop bine determinat si raportat la activitatea sa, dar si circumscris unei justificări legale corespunzătoare după cum urmează:
– încheierea unui contract de vânzare cumpărare în vederea livrării către tine a produsului ales, fie în incinta magazinelor noastre, fie prin intermediul achiziției online
– gestionarea relaţiilor cu clienţii, comercianții parteneri și utilizatorii produselor si serviciilor, prin intermediul contului creat pe site
– oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact;
– realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu site-ul.

CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE
Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează sa le colectăm si procesăm, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. acorda acestuia o deosebită importanță respectării acestui principiu.

MINIMIZAREA DATELOR
Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcină de proces sau proiect. Această cerință se aplică tuturor membrilor personalului S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L..
În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată, S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop.

EXACTITATEA DATELOR
Legislația privind protecția datelor solicită ca datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate.
Cu toate acestea, cerința de a menține calitatea și integritatea datelor nu este doar o cerință privind protecția datelor, ci și o cerință comercială.

PERIOADA DE PĂSTRARE SI STOCAREA DATELOR
Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel. Astfel:
– cu privire la contul creat în secţiunea online a site-ului vom păstra datele tale personale pe perioada existenţei contului şi ulterior pe perioada necesară dovedirii operaţiunilor efectuate prin intermediul contului;
– cu privire la formularul de contact şi formularul de cerere a unei oferte personalizate … etc, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele şi cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine, dar nu mai mult de 1 an de la primirea acestora;
– cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe Site şi interacţiunile utilizatorilor cu Site-ul, vom păstra datele privind interacţiunile tale cu Site-ul pe o perioadă de până la 3 ani.

S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. poate şterge datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate. Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe Site, astfel încât să utilizezi cu ușurință Site-ul la o accesare ulterioară). Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, Site-ul îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe Site la momentul accesării Site-ului. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter perosnal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie. Dacă vrei să știi ce sunt cookie-urile accesează Politica de cookie-uri de pe Site-ul nostru.

SECURITATEA DATELOR
Un alt principiu foarte important privind protecției datelor este securitatea informațiilor și, prin urmare, este o cerință aplicabilă tuturor membrilor personalului S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L., S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. se supune măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei, pentru a-ţi proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact aşa cum este descris în prezenta Politică şi pentru a respecta alegerile pe care le faci în privinţa prelucrării datelor tale personale.

DIVULGAREA CĂTRE TERȚI
Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și/sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:
– Furnizori de servicii din următoarele domenii: transport, marketing, servicii administrative și de procesare a tranzacțiilor;
– Alți furnizori de servicii, toți avand semnate acorduri de păstrarea confidențialității informațiilor;
– Agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;
– Alte autorități și organisme, în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legislative și/sau protejării intereselor noastre legitime;
– Alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

Transmiterea datelor tale personale către destinatarii susmenționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță .

DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE
Persoanelor fizice li se acordă diverse drepturi prin legile privind protecția datelor. Aceste drepturi și acțiunile cheie pe care trebuie să le luăm atunci când acestea sunt exercitate sunt prezentate în continuare:
– Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
– Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
– Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;
– Dreptul de a ordona ștergerea datele personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);
– Dreptul de a solicita S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. încetarea prelucrării datelor personale;
– Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;
– Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. transferate către o altă parte (de exemplu, un alt furnizor de servicii bancare) „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”; și
– Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză.

În cazul în care S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. primește o cerere de la o dumneavoastră in exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii in termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate si cu condiția existentei unui motiv întemeiat care sa justifice imposibilitatea formulării unui răspuns in termenul de 30 de zile. Cererea poate fi adresata prin intermediul formularului special creat în acest scop, pe site-ul companiei noastre.

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR
În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate sau altfel compromise sau dacă cineva face o plângere cu privire la modul în care S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. a gestionat datele personale, va raporta încălcarea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și va notifica fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va face totul pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITĂȚI
Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau cu S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. și care are acces la datele personale prelucrate.

Informații de contact ale DPO-ului
Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, trebuie să contactați DPO-ul local (Dl. Bogdan Ciucan) la următoarea adresă de e-mail: office@mobilalentsor.ro.

Vânzătorul pune în practică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal ale Clienţilor săi.

Datele personale ale Clienţilor persoane fizice (nume, prenume, cod numeric personal, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă de livrare) sunt colectate pentru următoarele scopuri pe care respectivii Clienţi le acceptă şi îşi exprimă acordul cu privire la ele: executarea Comenzii, informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Produselor oferite, activității comerciale de promovare a Produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clienţilor, precum şi înregistrarea în unul sau mai multe registre ale abonaţilor.

Prin completarea datelor în vederea creării Contului și/sau lansării Comenzii, Clientul declară și acceptă ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. și își exprimă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L., afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea, în condiţiile legii, de către cei menţionaţi anterior de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul își exprimă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate afiliaților S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L., precum și altor entități din România sau din alte state, cu respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia relevantă.

Clientului persoană fizică îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, asa cum sunt acestea definite in capitolul DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE din politica noastra in materie de protecţia datelor personale care se regăseşte pe site-ul www.mobilalentsor.ro.

Pe baza completarii formularului de interogare date personale, pe site-ul www.mobilalentsor.ro vă puteți exercita, , dreptul de a vi se comunica, modifica, anonimiza sau sterge datele personale colectate de către Vânzător, cu respectarea legislaţiei in materie de protecţie a datelor personale. Datele cu caracter personal ori informaţii cu privire la Comenzi pot fi furnizate, la solicitare, organelor de cercetare şi de urmărire penală ori instanţelor de judecată sau altor instituţii ce beneficiază de astfel de prerogative instituite de lege.

S.C. LENT-SOR STILLE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate voluntar de dumneavoastră pentru furnizarea de bunuri şi servicii precum şi în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate. Datele dumneavoastră vor fi transferate în Austria exclusiv în vederea stocării şi prelucrării în limitele acceptului dvs.